Курс «Методика викладання медичних дисциплін» є складовою освітньої програми ІІІ рівня вищої освіти підготовки доктора філософії зі спеціальностей у галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

 Метою курсу є надання пошукачам ступеню доктора філософії знань про особливості процесу навчання у вищому медичному навчальному закладі, його характер і функції у стимулюванні професійного росту майбутніх фахівців, формування психолого-педагогічних умінь майбутнього викладача вищої медичної школи, формування готовності оптимально й творчо використовувати педагогічні знання у своїй професійній діяльності та безперервному професійному розвитку лікарів.

 Цей курс допоможе визначити ефективні форми та методи роботи у ВНЗ, які направленні на підвищення навчально-пізнавальної діяльності учасників навчального процесу; набути відповідних професійних компетенцій.

 Програма складається з двох змістовних модулів, розрахована на 2 кредити ЄКТС (60 годин).

 Для реалізації даної програми використовуються такі види навчальних занять: мультимедійні лекції; семінари (обговорення тем на форумі); практичні завдання.

 Алгоритм роботи на курсі:

1 етап - Вивчення лекційного матеріалу (Тема 1, Тема 2...).

2 етап – Оцінка знань після кожної Теми (контрольні питання).

3 етап - Виконання практичних завдань.

4 етап – Тестовий контроль наприкінці курсу.

Відповідальні за організацію курсу:

Проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи, д.мед.н. професор                    Дмитрієва Світлана Миколаївна

Зав. методичного кабінету, магістр з дисципліни «Педагогіка вищої школи»                                              Грицун Тетяна Олександрівна

 

Тел. (061)289-80-86

E-mail: metod.zmapo@gmail.com

Метою даного курсу являється ознайомлення слухачів з моральними проблемами сучасної біомедицини, з методами та засобами для їх обговорення та вирішення, з різними позиціями, запропонованими в ході дискусій. При цьому не пропонується нав’язувати слухачам ту чи іншу позицію з цих проблем. Навпаки, однією з цілей являється розвиток навичок діалогічного мислення, вміння чути різні точки зору і користуватися раціональними етичними аргументами для обґрунтування та відстоювання особистої позиції.