Курс «Науково-методичний підхід до створення навчальних матеріалів» розроблено з урахуванням нормативних документів післядипломної освіти.

Даний матеріал призначений для допомоги педагогічним працівникам в використанні інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) під час підготовки методичних матеріалів з метою забезпечення ефективності та результативності навчання.

Головні завдання курсу:

-         надання науково-методичної та практичної допомоги педагогічним працівникам;

-         формування у викладачів уміння застосовувати ІКТ у професійній діяльності, зокрема при підготовки та розміщенні методичних матеріалів;

-         визначення основних критеріїв ефективних методичних матеріалів.

 

Дотримання рекомендацій з підготовки мультимедійних презентацій,  дистанційного курсу та іншої науково-методичної продукції, що використовуються у навчально-виховному процесі, забезпечить ефективність сприйняття інформації слухачами та сприятиме формуванню інформаційної культури у викладачів.

 

Алгоритм роботи на курсі:

1 етап - Вивчення лекційного матеріалу (Тема 1, Тема 2...).

2 етап - Оцінка знань після кожної Теми (тести).

3 етап - Виконання практичних завдань.

4 етап - Тестовий контроль наприкінці курсу.

 

Викладач:

Грицун Тетяна Олександрівна, завідуюча методичного кабінету ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»

тел. – (061)2898086

E-mail: metod.zmapo@gmail.com

 

 

Глосарій термінів